New Odia Quotes

Odia Life Quotes ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷ୍ୟା ଭଲ ହେବ ଥରେ ଭୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହିଁ କରିଦିଆ ଯାଉ  It’s better to be…