WeCreativez WhatsApp Support
ଆମ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେସ୍ଟିତ. ଏବେହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ !
ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିପାରେ ?

Category - Odia Jokes

Odia Jokes

Manager – Madam Odia Joke

ମ୍ୟାନେଜର : ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ଆମ ଫାର୍ମରେ କାହିଁକି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?
ମ୍ୟାଡାମ୍ : କଥା କଣ କି, ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଶୋଇ ପାରୁନି.