About Odisha

ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଳନା କରପାରନ୍ତି। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଭାଷା ଓ ବ୍ୟବହାର ଭଦ୍ରୋଚିତ୍ତ ହେବ।୍ପ୍ରେମୀ ଓ ସାହସୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁପ୍ରେମୀ ଓ…