About Odisha

ସାମଗ୍ରୀ : ବରକୋଳି ପାଚିଲା – ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ସୋରିଷତେଲ – ୫୦୦ ମି.ଲି,ଗ୍ରାମ୍‌ ତିନ୍ତୁଳିମଣ୍ଡ – ୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍‌ ଗୁଡ – ୫୦୦ଗ୍ରାମ୍‌ ଲୁଣ -…

Download Image ବତୁରା ଜମିରେ ଲଙ୍ଗଳ ପୁରାଇ ଚଷିଲେ ହେବତ ଫସଲ ସେ ଫସଲ ଦିନେ ଫଳ ଫଳିବ ଏ କଥାଟା ଅଟେ ଅସଲ Share Now Copy Download Image ଗଛରୁ ପତର ଝଡିଗଲା ପରି ଯାଉଛି ମୁଁ ସରି ସରି ତୁମ ଆଗମନ ସାହାନାଇ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି | Share Now Copy Download Image ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଇଲି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନ ହରାଇ ସେ ସବୁକୁ ପାଇଛି
Download Image ଆପେ ରାଣ୍ଡ, ସାହି ପଡୋଶୁଣୀ ଗୋଡେଇ ରାଣ୍ଡ Share Now Copy Download Image ଏ ବର୍ଷର ମଳୁ ଆର ବର୍ଷକୁ କର Share Now Copy