Oriya Health Tips

6 Odia Health Tips – Preventing Heart Attack

Odia Health TipsPreventing Heart Attack

ହୃତପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ଥମିଯିବା ଅଥ ଶରୀର ଅକାମୀ ହୋଇଯିବା ବା ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେବା ! ମେଦ ବହୁଳତା, ଉଚ୍ଚରକ୍ତଚାପ, ନିଶାସେବନ,ବିଳାସପୂଣ୍ଣ୍ ଜୀବନଶୌଳୀ ଆମ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ! ଆତ୍ମ ସଚେତନତା,ଜୀବନ ଶୌଳୀର ପରିବତ୍ତନ, ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯମତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା !

Why to do Cow Puja ?

[nextpage title=”Heart Attack ?” ]

Odia Health Tips - Heart Attack

[/nextpage][nextpage title=”Tea – Coffee !!!” ]

Odia Health Tips - Dont have Tea Cofee

[/nextpage][nextpage title=”Sweets – Red Meat !!!” ]

Odia Health Tips - Dont Take Sweets Meat

[/nextpage][nextpage title=”Fast Food – Samosa !!!” ]

Odia Health Tips - Fast Food Samosa

[/nextpage][nextpage title=”Bad Cholesterol!!!” ]

Odia Health Tips - LDL - Bad Cholestrol

[/nextpage][nextpage title=”Good Cholesterol!!!” ]

Odia Health Tips - HDL - Good Cholestrol[/nextpage][nextpage title=”Good Cholesterol!!!” ]

Odia Health Tips - BP- Blood Pressure[/nextpage]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X