Oriya Health Tips

6 Odia Health Tips – Preventing Heart Attack

Odia Health TipsPreventing Heart Attack

ହୃତପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ଥମିଯିବା ଅଥ ଶରୀର ଅକାମୀ ହୋଇଯିବା ବା ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେବା ! ମେଦ ବହୁଳତା, ଉଚ୍ଚରକ୍ତଚାପ, ନିଶାସେବନ,ବିଳାସପୂଣ୍ଣ୍ ଜୀବନଶୌଳୀ ଆମ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ! ଆତ୍ମ ସଚେତନତା,ଜୀବନ ଶୌଳୀର ପରିବତ୍ତନ, ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯମତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା !

Why to do Cow Puja ?

Comments

comments

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close