WeCreativez WhatsApp Support
ଆମ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେସ୍ଟିତ. ଏବେହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ !
ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିପାରେ ?

Category - Oriya Health Tips

Oriya Health Tips

6 Odia Health Tips – Preventing Heart Attack

Odia Health Tips – Preventing Heart Attack ହୃତପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ଥମିଯିବା ଅଥ ଶରୀର ଅକାମୀ ହୋଇଯିବା ବା ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେବା ! ମେଦ ବହୁଳତା, ଉଚ୍ଚରକ୍ତଚାପ...