Browsing: Odia Friendship Quotes

ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥାଆନ୍ତି | They find true friends, Who are involved in the suffering…

ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ତୁମର ଲୁହକୁ ବୁଝିଥାଏ | ସେ ସେହି ଅନେକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ | ଯିଏ କେବଳ ତୁମର ହସ ଜାଣେ…