Category - Chanakya Niti

Chanakya Niti

Odia Chanakya Vani Katha Sadhu Santh

Odia Chanakya Vani Katha Sadhu Santh “ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜଗତର ଜଡ, ଚେତନ, କୀଟ ତରୁଲତା ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ।” -:...

Chanakya Niti

Odia Chanakya Niti and Vani Katha in Odia – Bhaba Anusare

Odia Chanakya Niti and Vani Katha in Odia “ଭାବନାନୁସାରେ ଠାକୁର ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଥାନ ଘଟିଥାଏ । ଆମ ଭାବନା ଯେପରି ହେବ ଠିକ୍ ସେଇପରି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀ ଆମକୁ...