OMG

ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ୧୫୦୩ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ବା ୨୧ ତାରିଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମାଇକେଲ ଡି ନଷ୍ଟ୍ରାଡମସ୍‌ ପେଶାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ଚର।…