odia latest joke

ମ୍ୟାନେଜର : ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ଆମ ଫାର୍ମରେ କାହିଁକି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ? ମ୍ୟାଡାମ୍ : କଥା କଣ କି, ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ…