Khastagaja New Odia Recipe

ସାମଗ୍ରୀ:9 କପ୍‌ ମଇଦା,ଅଧକପ୍‌ ଖୁଆ,୧ କପ୍‌ ଚିନି,ଅଧ କପ୍‌ ଘିଅ,ଅଧ ଚା ଚାମଚ ବେଚିଂ ପାଉଡ଼ର,ଛାଣିବା ପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ । ପ୍ରସ୍ତୁତି : ମଇଦା, ଖୁଆ,…