isro gsat 7a

ସୂଚାନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା ସମୁଦାୟ ୩୨୦ଟି ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମିଲିଟାି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଚାରି ପଟେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି | ଏହି ୩୨୦ଟି ମିସାଇଲର…