Bal Shakti Puraskar 2019

ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ଏହା ଜାଣି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ ଯେ, ଚଳିତ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲ୍ ଶକ୍ତି…