Veg Recipe

ସାମଗ୍ରୀ : ସର ବା କ୍ରିମ୍ – ୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ମଇଦା – ୪.୫ ଚାମଚ ଘିଅ – ଭାଜିବା ପାଇଁ ଚିନି – ୧ କପ୍  ପାଣି –…

ସାମଗ୍ରୀ : ପାଳଛତୁ – ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୋରିଷ – ୨ ଚାମଚ ଜିରା – ୧/୨ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା – ୩ ରୁ ୪ଟି…

ସାମଗ୍ରୀ : ବସୁମତୀ ଚାଉଳ – ୧ କପ୍ ଗୁଆ ଘିଅ – ୨ ଟେବୁଲ ଚାମଚ ଚିନି – ୧/୪ କପ୍ ଗୋଲମରିଚ –…

ସାମଗ୍ରୀ : କାବୁଲି ଚଣା – ୧ କପ୍ ଟି ବ୍ୟାଗ – ୧ଟି ଲୁଣ – ୧ ଚାମଚ ହଳଦି – ୧ /୨ଚାମଚ ଚାମଚ…

ସାମଗ୍ରୀ :  କଷି ଭେଣ୍ଡି-୧୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଲୁଣି ଆଚାର-୧ ଟେବୁଲ-ଚାମଚ ଟମାଟୋ-୧ଟି ବଡ଼ (ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା) ଚାଟ୍ ମସଲା—୧/୨ ଚାମଚ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା-୪ଟି ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର-୮-୧୦ଟି ସୋରିଷ…

ସାମଗ୍ରୀ : କିଣା ଚୋପାଛଡ଼ା ବଡ଼ଦାନା ମୁଗ ଡାଲି—୧/୨ କପ୍ (ଘରୋଇ ମୁଗଡାଲି ବି ନେଇ ପାରିବେ ) ଲୁଣ—ସ୍ବାଦାନୁସାରେ ହଳଦିଗୁଣ୍ଡ—୧/୩ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ—୧/୨ ଚାମଚ…

ସାମଗ୍ରୀ : ପିଆଜ – ୨ଟି ( ବଡ ) ବେସନ – ୧ କପ ଅଦା – ୧/୨ ଇଞ୍ଚ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା – ୨…

ସାମଗ୍ରୀ : କାବୁଲି ଚଣା – ୧ କପ୍ ଟି ବ୍ୟାଗ – ୧ଟି ଲୁଣ – ୧ ଚାମଚ ହଳଦି – ୧ /୨ଚାମଚ ଚାମଚ…