Latest Odia News Get latest odia news information here.

Odia Dhaga Dhamali – Advice 1 – Oriya Language

1

Odia Dhaga Dhamali – Advice 1

ଅଖ ପଡ଼ିଥିଲେ ଚକ ଘୁରୁଥାଏ
ବୁଲି ପଡୁଥାଏ ମଇ
ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ
ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି ।

Akha Padithile Chaka Ghuruthae
Buli Paduthae Mae
Sansara Bhitare Ghara Karithile
Pathara Padile Sahi |

1

Add a Comment