Odia Quotes on Friendship

ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥାଆନ୍ତି | They find true friends, Who are involved in the suffering…