Muana Pitha Odia Tasty recipe

ସାମଗ୍ରୀ:(୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍‌ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍‌ ବିରି ଡ଼ାଲି, ୧ ଗୋଟାନଡ଼ିଆ, ୧ କପ୍‌ ଚିନି, ୪ଟା ଗୁଜୁରାତି, ପରିମାଣ ମୁତାବକ ଲୁଣ ) ପ୍ରସ୍ତୁତି…