New Oriya Joke All new latest oriya jokes in Odia language.

Mad Boy Odia Jokes 2015 Image Share on Facebook

Mad Boy Odia Jokes 2015 Image Share on Facebook

Mad Boy Odia Jokes 2015 Image

( ମୁର୍ଖ ପିଲାଟି ଜଣେ ମୁର୍ଖକୁ ପଚାରିଲା)
ମୁର୍ଖପିଲା – ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିକି ମାଙ୍କଡ ପୋଶିଥିଲେ !
ମୁର୍ଖ – ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଛ ଚଢିବା ଜାଣି ନଥିଲେ ବୋଲି !
ମୁର୍ଖପିଲା – ମାଙ୍କଡ କଣ ଗଛରେ ଚଢେଇ ଦେବ !
ମୁର୍ଖ – ଫଳ୍ ଆଣିକି ତୋଳିକି ଦେବ !

jokeadmin

Incoming OdiaJokes Terms:

One Response

Add a Comment